0

Cart /

0

 x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า

01 ม.ค.

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การชำระเงิน

เมื่อได้รับอีเมล์ยืนยันขอให้ลูกค้าทำการโอนเงินผ่านธนาคารภายใน 72 ชั่วโมง โดยโอนมาที่ บัญชีคุณกาญจนา หาญกล้า

ธนาคารกรุงเทพ สาขา บ้านบึง ออมทรัพย์ เลขที่ 353-4-67663-4
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สัตหีบ ออมทรัพย์ เลขที่ 026-1-52636-0
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา บางแสน ออมทรัพย์ เลขที่ 407-947432-9

 

พร้อมกับส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

  1. Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ
  2. Line : gopapamarketing.com
  3. โทรแจ้งการยืนยัน ที่เลขหมาย 081-6401989

หากเลย 72 ชั่วโมงไปแล้วทาง gopapamarketing.com ขอทำการยกเลิกใบสั่งซื้อใบนั้นไป หากลูกค้าท่านใดที่ไม่สามารถโอนเงินได้ภายใน 72 ชั่วโมง กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบ


การส่งสินค้า

การจัดส่ง ฟรี โดยพัสดุลงทะเบียน ภายใน 7-10 วันหลังจากได้รับการแจ้งชำระเงิน

การจัดส่ง EMS หลังจากได้รับการแจ้งชำระเงิน

  • ภายใน 1-3 วันทำการ สำหรับกรุงเทพและปริมณฑล
  • ภายใน 3-5 วันทำการ สำหรับต่างจังหวัด

 


นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากการสั่งซื้อ ตามกรณีดังต่อไปนี้

  • ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางบริษัท ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยที่สินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน หรือถูกเปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว

  • ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยน แต่สินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า และหากเป็นจัดส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้า ผ่านทางไปรษณีย์ไทย ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้า ตามความเป็นจริง

  • ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัท) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) ลูกค้าจะได้รับการชำระเงินคืนภายใน 3-5 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ พิจารณาให้มีการคืนสินค้า


GoPaPa Marketing Co., Ltd.

26/21 หมู่ 1 ตำบลพลูตาหลวง
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
20180

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 081-6401989
อีเมล : info@gopapamarketing.com
Line : gopapamarketing.com
เงื่อนไขการสั่งซื้อ

 

© 2017 GoPaPamarketing.com. All Rights Reserved. Designed by Megaweb.co.th